• Waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

OUDERRAAD

De ouderraad is een zeer enthousiaste en actieve groep ouders die in overleg met de school zorg draagt voor de organisatie van allerlei activiteiten gedurende het schooljaar zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, de schoolreisjes e.d. 


Zij beheren de inkomsten uit de vrijwillige bijdrage van de ouders en leggen verantwoording af over de activiteiten en financiën aan het begin van het nieuwe schooljaar tijdens de jaarvergadering.

Leden van de O.R.:
Angela Lambregts (voorzitter)
Jolanda Bats (sectretaris)
Pietie Landskroon (penningmeester)
Esther Hoekstra
Andrea Leenstra
Marion de Witte
 

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3, 8754 BP Makkum     t 0515 - 23 24 24      directie@martinusmakkum.nl