• Waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

S.A.C.M.R.

Medezeggenschap en schooladviescommissie

In de M.R hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) van de Bisschop Möller Stichting zijn wij momenteel niet vertegenwoordigd.

Via de medezeggenschapsraad hebt u als ouders inspraak in de gang van zaken op school, want de M.R. mag over allerlei zaken die van belang zijn meepraten, adviseren en meebeslissen. Denkt u daarbij aan: vakantierooster, jaarplan, schoolontwikkeling etc.

De laatste jaren vergaderen de M.R. en schooladviescommissie samen als S.A.C.M.R.

Leden van de S.A.C.M.R.:
Klazien Bijlsma, voorzitter (M.R. ouders)
Renzo de Rooij (M.R. ouders)
Marja Knol (M.R. personeel)
Jacoba Lemmens (notulist)
Mirjam Gerritsma-Koornstra (M.R. personeel)
Titia van der Kooij (S.A.C)
Renée Dierick (S.A.C.)
Marit Verkerk (S.A.C.)
Paulien Stollmeyer (S.A.C.)

Contact: sacmrsintmartinus@gmail.com

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3, 8754 BP Makkum     t 0515 - 23 24 24      directie@martinusmakkum.nl