• Waar iedereen zich thuis voelt
  • Samenwerken
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Waar iedereen zich thuis voelt

Samenwerken

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

WAT DOEN WIJ

In de M.R. hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting. In de GMR van de Bisschop Möller Stichting zijn wij momenteel niet vertegenwoordigd.
Via de medezeggenschapsraad hebt u als ouders inspraak in de gang van zaken op uw school, want de M.R. mag over allerlei zaken die van belang zijn meepraten, adviseren en meebeslissen. Denkt u daarbij aan: Vakantierooster, jaarplan, schoolontwikkeling etc.
De laatste jaren vergaderen de MZR en schoolcommissie samen als SACMR.
 
Leden van de SACMR:
Klazien Bijlsma, voorzitter  (MR ouders)
Renzo de Rooij  (MR ouders)
Marja Knol  (MR personeel)
Mirjam Gerritsma-Koornstra  (MR personeel)
Renée Dierick  (SAC)
Marit Verkerk  (SAC)
Paulien Stollmeyer  (SAC)
Jacoba Lemmens (SAC)
Titia van der Kooij (SAC)
 
Contact: sacmrsintmartinus@gmail.com

St. Martinus     Ds. L. Touwenlaan 3, 8754 BP Makkum     t 0515 - 23 24 24      directie@martinusmakkum.nl